W ramach działalności popularyzatorskiej Archiwum Państwowe w Zamościu zawitało do siedziby Przedszkola Miejskiego nr 14 przy ul. Olchowej 11 w Zamościu. W dniu 18 marca sympatyczne Maluchy z grupy "Żabki" z zaciekawieniem wysłuchały lekcji archiwalnej p.t. "Moje drzewo genealogiczne" oraz wzięły czynny udział w warsztatach poprowadzonych przez dr Magdalenę Kuranc-Szymczak. Zaprezentowano archiwalne fotografie, ulotki, plakaty i afisze oraz dokumenty ze zbioru "Akta osób i rodzin". Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyły się archiwalne artefakty - elementy ubiorów, lampy, aparaty, klisze oraz wystawki. W ramach prowadzonych zajęć "Żabki" narysowały ogromne drzewo genealogiczne, na którego gałęziach umieściły zdjęcia swoich rodzin. Przez moment dzieciaki poczuły się jak prawdziwi archiwiści uczestnicząc bezpośrednio w przenoszeniu archiwaliów oraz ich czyszczeniu. Zajęcia dały dużo radości zarówno Dzieciakom, jak i nam - archiwistom.