W listopadzie b.r. Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie zorganizował wystawę "Ślady Centralnego Okręgu Przemysłowego na Lubelszczyźnie", do której wykorzystano również materiały z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu. W okresie od 22 listopada do 31 grudnia 2017 r. wystawę w siedzibie Oddziału NBP i poza Oddziałem obejrzało łącznie ok. 1320 osób. Do grona osób oglądających nie włączono osób indywidualnie/w małych grupach oglądających ją. Wskazana liczba obejmuje grupy młodzieżowe i senioralne, które wraz z przewodnikiem zwiedzały wystawę w NBP, a także udostępnioną w Zespole Szkół Nr 1 w Lublinie, gdzie 14 grudnia zorganizowano konferencję „COP szansą rozwoju Polski międzywojennej”. Pod koniec stycznia wystawa na ok. miesiąc trafi do Krasnostawskiego Domu Kultury w Krasnymstawie, a później będzie pokazywana m.in. w niektórych filiach Miejskiego Domu Kultury w Lublinie.

Archiwum Państwowe w Zamościu na obie wystawy udostępniło, m. in.: fotografie, dokumenty oraz plany kartograficzne i architektoniczne.