SP2 dypl
Archiwum Państwowe w Zamościu czynnie włączyło się w obchody 100-lecia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu. W dniach 10-11 maja b.r. odbyły się w Zamościu główne uroczystości jubileuszowe, podczas których upamiętniono wzniosłe chwile w dziejach szkoły oraz wspominano nauczycieli i absolwentów szkoły. Obchody jubileuszu 100-lecia „dwójki” uświetniły również dokumenty archiwalne oraz fotografie z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu udostępnione na wystawę przedstawiającą dzieje Szkoły Podstawowej nr 2.

Dziękując za wyróżnienie Szanownej Jubilatce, Dyrekcji i Nauczycielom życzymy kolejnych 100 lat sukcesów na polu edukacji i kształcenia młodzieży, natomiast Uczniom – dumy i radości, że mogą pobierać naukę w murach tak znakomitej szkoły.