2 czerwca w Collegium Novum Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Hetmana Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu odbyła się piąta edycja Ichoriady. Po raz trzeci na imprezie zagościło Archiwum Państwowe w Zamościu prezentując interesujące archiwalia.

Wespół z Ludowym Towarzystwem Naukowo-Kulturalnym Oddział w Zamościu przygotowano dwie wystawy: "Zaczarowany Świat Dziecka" oraz "Ochrona życia ludzkiego" wpisujące się z tematykę Ichoriady. Na ekspozycjach zaprezentowano plakaty i afisze, fotografie, prasę oraz mnóstwo ciekawych artefaktów. Z uwagi na Dzień Dziecka pierwsza wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem najmłodszych oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Oglądający eksponaty studenci oraz dorośli z  rozrzewnieniem wspominali okres dzieciństwa. W ramach wystawy "Ochrona życia ludzkiego" zaprezentowano plakaty i afisze z przełomu lat 60. i 70. ubiegłego wieku traktujące szeroko o problematyce ochrony zdrowia i higieny. Ekspozycje przygotowały i oprowadzały zwiedzających pracownice Archiwum: Bogumiła Mielnicka i dr Magdalena Kuranc-Szymczak. Wystawy można jeszcze oglądać do 10 czerwca w Collegium Novum WSH-E przy ul. Koszary 54a.