W związku z przypadającym 9 czerwca Międzynarodowym Dniem Archiwów nasza instytucja przygotowuje dla Państwa wystawy mające na celu popularyzację zasobu archiwalnego. Przedsięwzięcia te wpisują się w cykliczne wydarzenia oraz jubileusze upamiętniające historyczne momenty dotyczące przeszłości naszego regionu.

16 czerwca w budynkach Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Hetmana Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu przy ul. Koszary zorganizowana zostanie wystawa pt. "Międzynarodowy Dzień Archiwów - Dniem Twojego Hobby". Podzielone tematycznie ekspozycje obejmować będą prace związane z rękodziełem, eksponaty kolekcjonerskie (m. in. proporce, ceramikę, naczynia), dawne afisze i plakaty, fotografie oraz znaczki pocztowe. Wystawa ma na celu propagowanie, zwłaszcza wśród studentów oraz młodzieży szkolnej, ciekawych zainteresowań i pasji, jakimi można wypełnić wolny czas.

Tradycyjnie na czerwiec jest planowana ekspozycja plenerowa na Starym Mieście, w Rynku Solnym, wiążąca się z obchodami jubileuszu 100-lecia kolei żelaznej w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Na banerach przedstawiony zostanie krótki rys historyczny kolei wzbogacony o reprodukcje wybranych fotografi, map, planów kartograficznych i architektonicznych oraz artefaktów dotyczących kolei z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do oglądania ekspozycji!