W dniach 26-28 września odbywała się w Zwierzyńcu XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, której tematem była "Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce". Podczas obrad można było oglądać dwa opracowania kartograficzne z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu. Był to arkusz pruskiej mapy taktycznej z lat 1811-1815 oraz fragment "Planu zbiorowego dóbr Ordynacyi Zamoyskiej..." z 1906 roku. O mapach można poczytać w tomach "Archiwariusza Zamojskiego" z 2004 r. i 2011 r. Organizatorem Konferencji byli: Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu.

Szanowni Państwo!

Informujemy uprzejmie o zmianach w funkcjonowaniu Archiwum Państwowego w Zamościu. Od 1 września w każdy wtorek Archiwum będzie czynne od godziny 7:30 do 16:30. Wydłużeniu ulegają również godziny otwarcia Pracowni Naukowej - w każdy wtorek Pracownia będzie otwarta w godzinach 8:00 - 16:00, natomiast archiwalia będą udostępniane od godziny 8:00 do 15:30. Dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 15:00-16:00.

W lipcu zasób fotograficzny Archiwum Państwowego w Zamościu wzbogacił się o bardzo interesujące i nieznane dotąd badaczom zdjęcia 9 Pułku Piechoty Legionów z okresu kampanii łotewskiej z lat 1919-1920. 32 fotografie formatu 10,7 cm x 8,2 cm przekazał do Archiwum Pan Czesław Czachowski, wnuk oficera 9 P.P. Leg. Kazimierza Czachowskiego. Niemal 100-letnie fotografie stanowią niezwykle cenny materiał archiwalny dokumentujący dzieje 9 Pułku sprzed okresu jego stacjonowania w Zamościu. Poza oficerami i żołnierzami kompanii Kazimierz Czachowski uwiecznił również naddźwińskie krajobrazy z terenu dzisiejszej północnej Białorusi i pogranicza białorusko-łotewskiego, m. in. Dryssę (ob. Wierchniedźwińsk), Sawiejki i Karkalę.

3 kompania 9 Pułku Piechoty Legionów. Karkala, 20 luty 1920 r.

Archiwum Państwowe w Zamościu zaprasza Państwa na wystawę plenerową w Rynku Solnym poświęconą zamojskiej kolei.

 

W 1916 r. Austriacy doprowadzili do Zamościa kolej żelazną o normalnym prześwicie szyn wynoszącym 1435 mm. Gdyby nie I wojna światowa i sytuacja na froncie, Zamość i Zamojszczyzna mogłyby jeszcze długo nie doświadczyć wygody tego wynalazku. Kolej wpisała się na dobre w krajobraz regionu, a zwłaszcza Zamościa, gdzie jej obecność niemal od samego początku wywoływała kontrowersje. Z powodu okrągłego jubileuszu 100-lecia doprowadzenia kolei do Zamościa i na teren Zamojszczyzny Archiwum Państwowe zorganizowało okolicznościową wystawę w Rynku Solnym wpisującą się w obchody 9 czerwca - Międzynarodowego Dnia Archiwów. Na czterech banerach prezentujemy Państwu wybrane fotografie, dokumenty, plany i źródła kartograficzne z zasobu zamojskiego Archiwum, dokumentujące historię kolei w Zamościu i regionie. Wystawę plenerową będzie można oglądać do końca sierpnia w przestrzeni Rynku Solnego. Zapraszamy!

 

Archiwum Państwowe w Zamościu było jednym z trzech organizatorów interdyscyplinarnej konferencji "Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków - przeszłość i teraźniejszość", która odbyła się w sobotę 25 czerwca w Zamościu.

Współorganizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Hetmana Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Zamościu. Obrady odbyły się w Auli F Collegium Novum WSH-E przy ul. Koszary 54. Na konferencji przedstawiono osiem referatów poruszających temat dziedzitwa kulturowego Polaków w ujęciu ogólnym i regionalnym z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Wśród referujących byli m. in. prof. dr hab. Jan Jachymek (PWSZ w Zamościu, LTN-K) oraz dr Andrzej Przegaliński (Instytut Historii UMCS w Lublinie). Z Archiwum Państwowego w Zamościu referaty wygłosili: mgr Jakub Żygawski i moderująca obrady dr Magdalena Kuranc-Szymczak. Konferencję poprowadził dr Jan Waszczyński - Rektor WSH-E w Zamościu. Mamy nadzieję, że konferencja zapoczątkuje przy czynnym udziale Archiwum Państwowego w Zamościu cykl spotkań naukowych dotyczących szeroko pojętej problematyki socjologiczno-historycznej regionu zamojskiego.


Archiwum Państwowe w Zamościu zostało jednym z partnerów konferencji regionalnej„Ziemiaństwo krasnostawskie w I połowie XX wieku”, która odbyła się w piątek 17 czerwca 2016 roku w Krasnymstawie.

Organizatorem konferencji był: Krasnostawski Dom Kultury, natomiast partnerami: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Hetmana Jana Zamoyskiego z siedzibą w ZamościuLudowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Zamościu, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Miejska Biblioteka w Krasnymstawie i Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Obrady odbyły się w Sali Widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury. Na konferencji przedstawiono referaty dotyczące historii ziemiaństwa krasnostawskiego i chełmskiego. Wśród referujących byli: dr Andrzej Przegaliński z referatem – „Z rozważań nad ziemiaństwem krasnostawskim na przełomie XIX i XX wieku”, dr Magdalena Kuranc-Szymczak – „Wspomnień czar- historia pewnej rodziny”, na przykładzie rodziny Poletyłów z Wojsławic starała się przybliżyć tematykę archiwów rodzinnych i zarazić ideą tworzenia archiwum rodzinnego, mgr Artur Borzęcki, który wystąpił z tematem „ Inwigilacja ziemiaństwa przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego” i dr Ryszard Maleszyk, który w ciekawy sposób opowiedział o „ Rodzinie Smorczewskich”. W obradach głos zabrali m. in. prof. dr hab. Jan Jachymek (PWSZ w Zamościu, LTN-K) i Damian Kozyrski Dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury, który jednocześnie pełnił funkcję gospodarza. Dodatkową atrakcją dla zebranych były uroczystości związane z zakończeniem roku 2015/2016 Lubelskiego Uniwersytetu III Wieku filia w Krasnymstawie. Mamy nadzieję, że konferencja zachęci do współpracy również innych przedstawicieli kultury, sztuki i oświaty z obszaru działalności Archiwum Państwowego w Zamościu.