Zespół redakcyjny: dr Jacek Krzysztof Danel, Andrzej Kędziora (przewodniczący), dr Janusz Panasiewicz. Zamość 2013, s. 166.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Ryszard Muc: Wizyta Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza w Zamościu w 1938 r. Organizacja, bezpieczeństwo i porządek uroczystości

Z archiwalnych półek

Wojciech Jaworski: Legalne organizacje społeczne w powiecie zamojskim do 1914 r.
Beata Kozaczyńska: Sytuacja materialna ludności na Zamojszczyźnie podczas akcji wysiedleńczo-kolonizacyjnej (27/28 XI 1942 – 15 VIII 1943 r.)
Stefan Pastuszewski: Kapłan wagabunda na Zamojszczyźnie
Andrzej Wawryniuk: Ukraińcy z powiatu hrubieszowskiego i tomaszowskiego wobec przesiedleń w związku z nową granicą pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a ZSRR po 1944 r.
Agnieszka Szykuła-Żygawska: Rekwizyty – oznaki patriotyzmu w XIX-wiecznych inwentarzach majątkowych Archiwum Państwowego w Zamościu
Konrad Świderek, Andrzej Pukos, Katarzyna Sierawska: Działalność Warszawskiego Koła Zamościan PTTK im. Michała Pieszki w latach 1969-1983 w świetle dokumentów własnych

Źródła i …źródełka

Andrzej Wawryniuk: Dobra narodowe Królestwa Polskiego Dubienka i ich wybrańcy na podstawie przywilejów królewskich
Agnieszka Szykuła-Żygawska: Nieznane materiały do biografii architekta Jakuba Hempla
Robert Urban: Czasopisma odnalezione
Łukasz Kot: Na przykładzie Intraubów
Renata Smoter-Grzeszkiewicz: Przyczynek do szkolnictwa radecznickiego z pocz. XX w.

Pomoce archiwalne

Jadwiga Łukaszczuk: Kwerendy do prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich w Archiwum Państwowym w Zamościu 2001-2005

Wiadomości archiwalne

Szukaj w Archiwach
Skanujemy
Wystawa plenerowa
W filmie i książce
W nowej bibliotece
Nabytki
2 + 55 wystaw
Wolontariuszka