Archiwum Państwowe w Zamościu wzięło udział w XXX Jubileuszowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych, która odbyła się w dniach 8-10 lipca b.r. na terenie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Oddział w Sitnie. Na targach zaprezentowało się 399 firm z branż rolno-spożywczych, handlowo-usługowych i oświatowych oraz przedstawiciele administracji i instytucji państwowych. Archiwum współorganizowało grę terenową "Akcja Targi", której celem było zainteresowanie zwiedzających działalnością oraz popularyzacją zasobu archiwalnego poprzez czynny udział w opracowanych zadaniach.

Szerokiemu gronu odbiorców została przybliżona historia naszej instutucji, kopie najciekawszych dokumentów, fotografii i artefaktów. Kluczowym elementem ekspozycji Archiwum Państwowego w Zamościu była gra terenowa. Uczestnicy wykonywali zadania związane z wystawcą, u którego znajdowały się poszczególne etapy gry, promując jednocześnie "produkt archiwalny" - dokument, który w konkretny sposób wiązał się z miejscem i czasem na danym stanowisku. Odbiorcą gry były przede wszystkim rodziny i młodzież goszczący na Wystawie, a także sympatycy AP w Zamościu i wystawcy uczestniczący co roku w targach. W grze terenowej wzięli również udział uczestnicy towarzyszącej Wystawie konferencji, którzy przyjechali do Sitna z Czech, Słowacji i Ukrainy.