podziękowaniePodziękowania od Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie za pomoc przy przygotowaniu wystawy dotyczącej Zygmunta Klukowskiego lekarza, bibliofila, kolekcjoner ekslibrisów, historyka regionalisty, inicjatora otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.