6Inspirując się wystawą plenerową „Kiedy Ziemia przestała być centrum Wszechświata. Kopernikana w Archiwach Państwowych” narysuj Mikołaja Kopernika, technika dowolna. Cenne nagrody czekają! Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i załącznikami. Czekamy na Wasze prace!

 

 

 

Regulamin konkursu

Zgoda rodziców prawnych opiekunów dziecka

Zgoda ucznia pełnoletniego

Zgoda rodziców opiekunów prawnych na przetwarzanie danych autora

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych