Druga szansa niebawem - na wystawie w klimatycznym wnętrzu Galerii mieszczacej się w budynku dawnych koszar kozackich na Plantach. Wystawione zostaną dokumenty z akt osobowych Bolesława Leśmiana pochodzące z zespołu Sąd Okręgowy w Zamościu, zawierające m. in. dokumenty osobiste, korespondencję urzędową oraz zwolnienia lekarskie, również księgi prowadzone przez notariusza Lesmana (zespół Akta Notariusza Bolesława Lesmana w Zamościu 1922-1935) oraz dokumenty związane z rodziną poety - m. in. księga meldunkowa Domu Centralnego (Akta miasta Zamościa), świadectwo Wandy Ludwiki Lesmanówny (zespół II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu 1916-1981) oraz inne archiwalia. Poza dokumentami z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu oraz eksponatami z Muzeum Zamojskiego na wystawie znajdą się materiały dotyczące Bolesława Leśmiana pochodzące z prywatnych zbiorów Pana Sławomira Bartnika oraz Pana Andrzeja Kudlickiego. Wystawę będzie można oglądać do końca sierpnia 2017 r. w Galerii Rzeźby Profesora Mariana Koniecznego przy ul. Łukasińskiego 2b w Zamościu. 

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów!

Lesman 1 apz

Lesman 2 apz