AZ 2016 2017
Z małym opóźnieniem ukazał się XV tom "Archiwariusza Zamojskiego" za lata 2016 i 2017. Na łamach czasopisma witamy Państwa tekstem dra Jacka Feduszki poświęconym pomocy Zamościa dla Węgier w 1956 roku. Po dwa teksty przygotowali nasi stali współpracownicy. Zbigniew Stankiewicz przeniesie nas do XIX-wiecznej twierdzy Zamość, natomiast dr Janusz Panasiewicz przeanalizował hipotekę powiatu hrubieszowskiego i wspomina nie tak odległe czasy budowy kolejowej magistrali LHS. Przedstawiamy również teksty źródłowe poświęcone obrazowi Rafała Hadziewicza oraz parcelacji obszaru Plant w Zamościu. Wśród autorów – debiutantów powitajmy Ewelinę Nawrocką, która zaprezentowała tekst o lotniskach na Zamojszczyźnie w okresie II wojny światowej. Na koniec mamy dla Państwa kalendarium wydarzeń z okresu 2016-2017.

Tom XV "Archiwariusza Zamojskiego" można od 27 kwietnia nabyć w siedzibie Archiwum Państwowego w Zamościu, przy ul. Hrubieszowskiej 69A.