822 lutego 2024 r. w czwartek, Archiwum Państwowe w Zamościu we współpracy z Akademią Zamojską i Wydawnictwem Akademii Zamojskiej zorganizowało zebranie naukowe pt. „W kręgu Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego” połączone ze spotkaniem z dr. Januszem Panasiewiczem - autorem monografii naukowej pt. "Stanisława Staszica Towarzystwo Rolnicze. Geneza i pierwsze dekady” wydanej przez Archiwum Państwowe w Zamościu i Wydawnictwo Akademii Zamojskiej. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych m.in. prof. dr hab. inż. Piotr Czaja z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. Ucz. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą z Akademii Zamojskiej, dr Maciej Usurski z Muzeum Stanisława Staszica w Pile, czy dr Jacek Feduszka z Muzeum Zamojskiego. Zebranie rozpoczął dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu dr Jakub Żygawski przybliżając osobę dr. Janusza Panasiewicza autora publikacji i prelegenta oraz dr Ewelina Lilia Polańska dyrektor Wydawnictwa Akademii Zamojskiej omawiając proces wydawniczy i wartość dzieła.

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2