Archiwariusz Zamojski XVI 2018 okladka
Pod koniec grudnia 2018 r. ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych XVI tom rocznika "Archiwariusz Zamojski". Działalność Archiwum Państwowego w Zamościu w 2018 r. skoncentrowała się wokół celebrowania obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tego powodu okładkę „Archiwariusza” zdobi identyfikacja wizualna Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

W roczniku znajdą Państwo m. in. artykuły poświęcone tematyce niepodległościowej. Zbigniew Stankiewicz napisał tekst o poborze do Legionów w okresie 1915–1917, opierając się na materiałach źródłowych z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie. Barbara Typek omówiła życiorys poety, dziennikarza i żołnierza Wojska Polskiego rodem z Zamojszczyzny, Bronisława Przyłuskiego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego powstała w Putnowicach Górnych, w powiecie hrubieszowskim, Szkoła Przemysłu Ludowego, którą założył artysta – malarz Paweł Gajewski, o czym napisała Elżbieta Gnyp. Z walką o niepodległość od XIX w. związana była postać Waleriana Łukasińskiego, więźnia twierdzy zamojskiej. Nowe światło na tą postać rzuciła Ewelina Nawrocka w oparciu o zapisy pamiętników i relacje współwięźniów. Natomiast nad wznowieniem wydania „Zamojszczyzny” dra Zygmunta Klukowskiego – kronikarza regionu z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz lat okupacji niemieckiej – pochyliła się Barbara Hirsz.

biblioteka pedag 1
Archiwum Państwowe w Zamościu współpracowało z Biblioteką Pedagogiczną w Zamościu przy projekcie „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo…” realizowanym w ramach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach inicjatywy, w siedzibie Biblioteki przy ul. Sienkiewicza 5 odbyła się sesja naukowa, gra miejska i konkurs plastyczny. W Galerii BipeArt otwarto wystawę pt. „Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni i źle”, na której zaprezentowano plakaty, afisze i dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu. 28 listopada odbyło się podsumowanie przedsięwzięcia, w ramach którego wręczono nagrody zwycięzcom konkursów oraz podsumowano projekt. Dyrektor Archiwum, Jakub Żygawski, wygłosił referat na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Zamościa przed stu laty.

II LO konferencja
Archiwum Państwowe w Zamościu było jednym ze współorganizatorów uroczystości podsumowującej projekt szkolny „Wolna i Niepodległa” organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 23 listopada w siedzibie Liceum odbyła się uroczystość słowno-muzyczna oraz sesja naukowa. W panelu sesji referat na temat sytuacji przestrzenno-gospodarczej Zamościa w latach 1918-1920 wygłosił dyrektor Archiwum, Jakub Żygawski.

W licealnej Galerii Wieszak otwarto wystawę „Niepodległa – kontekst zamojski”, na której wyeksponowano m. in. 34 afisze i plakaty z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu dotyczące okresu kształtowania państwowości polskiej po odzyskaniu niepodległości. Wystawę można oglądać w siedzibie szkoły przy ul. Partyzantów 68 do końca 2018 roku.

Fotografia - materiał nadesłany.

LP83122
W środę 8 sierpnia b.r. miała miejsce na Rynku Wodnym w Zamościu inauguracja multimedialnej wystawy Archiwalny Fotoplastikon. Fotografie Zamościa 1918-1939. Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbywa się dzięki wsparciu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie we współpracy z Archiwum Państwowym w Zamościu. Wykonawcą i właścicielem Fotoplastikonu jest Fundacja Koncept Kultura z Milanówka.

Fotoplastikon jest konstrukcją mobilną zamkniętą zbudowaną z drewna i stali, odporną na zmienne warunki atmosferyczne. Dostępnych jest 5 stanowisk ze stereoskopami, przez które widzowie zaglądają do wnętrza fotoplastykonu i podziwiają archiwalne fotografie pogrupowane w 5 tematów: Uroczystości, Handel i przemysł, Krajobrazy starego Zamościa (2 grupy) oraz Zamościanie. W Zamościu prezentowane jest 50 fotografii z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Archiwum Państwowego w Zamościu. Spośród nich 30 zostało przetworzonych do postaci stereoskopowej, natomiast 20 prezentowanych jest w tradycyjnej postaci dwuwymiarowej. Eksponowane fotografie zostały poddane dokładnej selekcji spośród większej grupy fotografii oraz poddane procesowi żmudnej obróbki graficznej. Mechanizm przesuwny Fotoplastikonu wykorzystuje multimedia, dzięki czemu możliwa jest teoretycznie prezentacja dowolnej liczby zdjęć na każdym z pięciu stanowisk przez całą dobę. Uroku konstrukcji dodaje klimatyczne podświetlenie załączane o zmierzchu. Dla dzieci i osób niskiego wzrostu pomocne są specjalne stopnie znajdujące się przy stanowiskach.


Narodowe Archiwum Cyfrowe
we współpracy z Archiwum Państwowym w Zamościu przygotowało jedyną w swoim rodzaju wystawę prezentującą archiwalne fotografie Zamościa z okresu II RP. Zdjęcia będzie można oglądać bezpłatnie w fotoplastykonie na Rynku Wodnym w Zamościu od 8 sierpnia do 5 września 2018 r.

Misją Narodowego Archiwum Cyfrowego jest budowanie nowoczesnego społeczeństwa świadomego swojej przeszłości. Fotografia stała się w XX wieku głównym medium przekazu informacji i wspomnień, a z uwagi na ogrom zniszczeń, jakich dokonała II wojna światowa rola tego typu przekazu jest dziś nie do przecenienia - mówi Marianna Otmianowska, Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego - W naszym zasobie znajduje się prawie 16 mln fotografii, dzięki którym możemy pokazać Państwu jak wyglądała II RPTo kolejny projekt NAC, dzięki któremu realizujemy jeden z celów Narodowego Archiwum Cyfrowego, czyli budowanie tożsamości wyrastającej z pamięci, a przy okazji świętujemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Cieszymy się, że mogliśmy zaprosić do jego realizacji archiwa z innych miast – dodaje.

Unikatowe archiwalne fotografie ożywione w fotoplastikonie pokażą życie Zamościa i jej mieszkańców po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Udokumentowane na kliszach świadectwa miejsc i zdarzeń dają nam niepowtarzalną możliwość spojrzenia na miasto z historią sięgającą 1580 roku. Wystawa podzielona została na 4 tematy (Zamościanie, Krajobrazy starego Zamościa, Usługi i przemysł, Uroczystości), a fotografie prezentowane będą w technice stereoskopowej dającej wrażenie trójwymiarowości oraz w 2D.