0Zapraszamy do oglądania wystawy wirtualnej z okazji 100. rocznicy utworzenia służby cywilnej (link znajduje się w obrazku).

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kraj stanął przed ogromnym wyzwaniem. Musiał od podstaw stworzyć model administracji państwowej i kadry urzędniczej. Cel ten spełniła uchwalona przez Sejm „Ustawa o państwowej służbie cywilnej” z 17 lutego 1922 roku. 

Wystawa prezentuje pracowników przedwojennej służby cywilnej (lokalnych i przyjezdnych), którzy wnieśli ogromny wkład w kulturę i rozwój Zamościa. Nie szczędząc zdrowia i życia wypełniali swój obowiązek "wiernie służyć Rzeczypospolitej, przestrzegać ściśle ustaw i przepisów, wypełniać obowiązki swego urzędu gorliwie, sumiennie i bezstronnie oraz dbać według najlepszej woli i wiedzy o dobro sprawy publicznej i spełniać wszystko co temu dobru służy, a unikać wszystkiego, co by mu mogło szkodzić" (art. 21 ustawy).

 

stanorloWe wtorek 22 marca br. Pan Stanisław Orłowski, wybitny zamojski fotografik (członek ZPAF), założyciel, prezes - obecnie prezes honorowy Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, działacz turystyczny i pracownik służb ochrony zabytków przekazał dorobek fotograficzny do Archiwum Państwowego w Zamościu. Zbiór autorski obejmuje negatywy przedstawiające Zamość, miasta, miasteczka i miejscowości Zamojszczyzny, a także inne miejscowości z Polski i zagranicy. Pedantycznie przygotowane cztery tomy rejestrów obejmują 40943 pozycje z lat 1956-2010, co może stanowić łącznie nawet 80.000 klatek. Pan Stanisław Orłowski zadeklarował również przekazanie do Archiwum zbioru rodzinnych fotografii oraz dużej ilości zdjęć wykonanych techniką cyfrową. W związku z tym wydarzeniem, Archiwum planuje przeprowadzenie digitalizacji otrzymanych zbiorów, następnie ich popularyzację poprzez portal "szukajwarchiwach.pl", galerię archiwalną oraz wydawnictwa.

Fot. Mirosław Chmiel, AP Zamość.

 

 

 

 

 

Do 4 maja br. można nadsyłać prace w konkursie „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Zachęcamy uczniów klas VI szkół podstawowych do przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem aplikacji „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne”.

O przedłużeniu terminu nadsyłania prac zadecydowali organizatorzy konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Archiwa Państwowe. Zgodnie z nowym harmonogramem:

  • termin przyjmowania prac konkursowych został wydłużony do 4 maja br.; prace złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę;
  • listy finalistów zostaną ogłoszone przez komisje wojewódzkie na stronach kuratoriów i Archiwów Państwowych najpóźniej do 31 maja br.;
  • do 30 czerwca br. kapituła konkursu ogłosi na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Archiwów Państwowych listę laureatów
    i osób wyróżnionych w konkursie.

Nie zmieniają się pozostałe warunki konkursu. O terminie i miejscu gali finałowej uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie.

Przypominamy, że konkurs odbywa się za pośrednictwem aplikacji internetowej do tworzenia drzewa genealogicznego „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne” (https://cdg.archiwarodzinne.gov.pl/) przygotowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Archiwami Państwowymi.

Uczestnicy konkursu mogą liczyć na pomoc merytoryczną i organizacyjną pracowników kuratoriów oświaty i sieci Archiwów Państwowych w całej Polsce oraz wsparcie techniczne pracownika Ośrodka Rozwoju Edukacji w korzystaniu z aplikacji „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne”. Wszelkie pytania i problemy techniczne można zgłaszać za pośrednictwem dostępnego w aplikacji formularza kontaktowego.

Szczegóły konkursu https://konkurs.archiwarodzinne.gov.pl/

Do pobrania:

Z ramienia Archiwum Państwowego w Zamościu koordynatorem konkursu jest Pani Ewelina Nawrocka, tel. 84 639 23 35

AZ XIX 2021 wwwZachęcamy do lektury najnowszego rocznika „Archiwariusz Zamojski”. To ostatni taki tom w dotychczasowej formie. Od roku bieżącego zmienimy się na lepsze, dzięki pomocy Akademii Zamojskiej. Szczegóły przedstawimy wkrótce.

Tom XIX "Archiwariusza Zamojskiego" można nabyć w siedzibie Archiwum Państwowego w Zamościu. Zapraszamy!