W związku z przypadającymi na rok bieżący jubileuszem 100-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu Archiwum Państwowe podjęło współpracę ze szkołą przy organizacji uroczystości.

17 maja w siedzibie Liceum przy ul. Partyzantów 68 otwarto wernisaż poświęcony Urszuli Kozioł – poetce, pisarce, felietonistce i absolwentce szkoły. Pani Urszula jest również córką Hipolita Kozioła – organizatora i zarazem pierwszego kierownika Archiwum w Zamościu. Na wystawie zaprezentowano dokumenty oraz fotografie z zasobu naszej instytucji.

W poniedziałek 6 maja o godzinie 16:00 w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu rozpocznie się wernisaż wystawy "Początki" wpisującej się w cykl imprez jubileuszowych 100-lecia II Liceum Ogólnokształcącego. Ekspozycję tworzą dawne fotografie obrazujące początki funkcjonowania szkoły oraz jej historię. Organizatorami wystawy są Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne, II L.O. oraz CKF „Stylowy”. Wystawę można oglądać do końca czerwca w siedzibie CKF przy ul. Odrodzenia 9.