Tekst może napisać każdy, komu leży na sercu tematyka regionalna w kontekście archiwalnym i historycznym. Redakcja przyjmuje artykuły, teksty źródłowe, korespondencje oraz recenzje publikacji, które ukazały się w poprzednim roku.

Zapraszamy do współpracy!