AZ 2016 2017
Z małym opóźnieniem ukazał się XV tom "Archiwariusza Zamojskiego" za lata 2016 i 2017. Na łamach czasopisma witamy Państwa tekstem dra Jacka Feduszki poświęconym pomocy Zamościa dla Węgier w 1956 roku. Po dwa teksty przygotowali nasi stali współpracownicy. Zbigniew Stankiewicz przeniesie nas do XIX-wiecznej twierdzy Zamość, natomiast dr Janusz Panasiewicz przeanalizował hipotekę powiatu hrubieszowskiego i wspomina nie tak odległe czasy budowy kolejowej magistrali LHS. Przedstawiamy również teksty źródłowe poświęcone obrazowi Rafała Hadziewicza oraz parcelacji obszaru Plant w Zamościu. Wśród autorów – debiutantów powitajmy Ewelinę Nawrocką, która zaprezentowała tekst o lotniskach na Zamojszczyźnie w okresie II wojny światowej. Na koniec mamy dla Państwa kalendarium wydarzeń z okresu 2016-2017.

Tom XV "Archiwariusza Zamojskiego" można od 27 kwietnia nabyć w siedzibie Archiwum Państwowego w Zamościu, przy ul. Hrubieszowskiej 69A.

Arsenal wielka wojna1
Zapraszamy Państwa na wystawę "Wielka Wojna - polskie drogi do Niepodległości", której otwarcie miało miejsce w sobotę 28 kwietnia b.r. w siedzibie Muzeum Fortyfikacji i Broni "Arsenał" przy ul. Zamkowej 2 w Zamościu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Muzeum Zamojskie w Zamościu przy współpracy z Archiwum Państwowym w Zamościu i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Na ekspozycji wystawiono m. in. kopie afiszów, plakatów i fotografii z naszego zasobu. W listopadzie b.r. będzie można oglądać na wystawie oryginalne materiały archiwalne. Ekspozycja będzie czynna do 31 grudnia 2018 roku.

szukajwarchiwach logo 300x122
Szanowni Państwo!

W ramach wiosennej aktualizacji na portalu szukajwarchiwach.pl znalazły się nowe skany z 113 zespołów akt stanu cywilnego z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu. Szczegółowy spis zespołów znajdą Państwo na stronach 8-14 zestawienia tabelarycznego zamieszczonego przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zapraszamy do korzystania z serwisu szukajwarchiwach.pl 


Zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej, dzień 4 maja jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu Archiwum Państwowe w Zamościu będzie nieczynne.

W zamian, archiwum otwarte będzie w sobotę 19 maja. W tym dniu czytelnia i punkt obsługi klienta czynne będą w godz. 9.00-15.00.

APZ
Szanowni Państwo! Rozpoczęły się prace przygotowawcze nad wydaniem XVI tomu Archiwariusza Zamojskiego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się zasadami publikowania tekstów na łamach naszego rocznika, które znajdują się TUTAJ i obowiązują od 2018 roku. Kolegium redakcyjne oczekuje na zgłoszenia propozycji tematów do 15 czerwca, natomiast zakwalifikowane do publikacji teksty należy złożyć do 15 września b.r.