20190608 122609 u
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Archiwów, które w 2019 r. przebiega pod hasłem:

NIE SZUKAJ - ZNAJDŹ W ARCHIWACH!

W sobotę, 8 czerwca, w godzinach 12:00 - 19:00 zapraszamy do naszej siedziby w Zamościu, ul. Hrubieszowska 69A na Dzień Otwarty, podczas którego będzie można:

  • od godz. 12:00 wziąć udział w ogólnopolskiej premierze nowej odsłony serwisu www.szukajwarchiwach.gov.pl;
  • zobaczyć najstarsze i najciekawsze materiały archiwalne z naszego zasobu;
  • obejrzeć ekspozycje tematyczne poświęcone m.in. jubileuszowi 40-lecia pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski oraz 20. rocznicy VII pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, w ramach której 12 czerwca 1999 r. odwiedził Zamość;
  • wziąć udział w indywidualnych warsztatach i konsultacjach dotyczących poszukiwań genealogicznych i historycznych oraz archiwów rodzinnych;
  • zwiedzić siedzibę Archiwum Państwowego w Zamościu...

Zapraszamy!

odznaczenia 33 MB
Z okazji stulecia podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami, 7 lutego 2019 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której zostały wręczone odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Archiwów Państwowych.

Archiwariusz Zamojski XVI 2018 okladka
Pod koniec grudnia 2018 r. ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych XVI tom rocznika "Archiwariusz Zamojski". Działalność Archiwum Państwowego w Zamościu w 2018 r. skoncentrowała się wokół celebrowania obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tego powodu okładkę „Archiwariusza” zdobi identyfikacja wizualna Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

W roczniku znajdą Państwo m. in. artykuły poświęcone tematyce niepodległościowej. Zbigniew Stankiewicz napisał tekst o poborze do Legionów w okresie 1915–1917, opierając się na materiałach źródłowych z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie. Barbara Typek omówiła życiorys poety, dziennikarza i żołnierza Wojska Polskiego rodem z Zamojszczyzny, Bronisława Przyłuskiego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego powstała w Putnowicach Górnych, w powiecie hrubieszowskim, Szkoła Przemysłu Ludowego, którą założył artysta – malarz Paweł Gajewski, o czym napisała Elżbieta Gnyp. Z walką o niepodległość od XIX w. związana była postać Waleriana Łukasińskiego, więźnia twierdzy zamojskiej. Nowe światło na tą postać rzuciła Ewelina Nawrocka w oparciu o zapisy pamiętników i relacje współwięźniów. Natomiast nad wznowieniem wydania „Zamojszczyzny” dra Zygmunta Klukowskiego – kronikarza regionu z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz lat okupacji niemieckiej – pochyliła się Barbara Hirsz.

biblioteka pedag 1
Archiwum Państwowe w Zamościu współpracowało z Biblioteką Pedagogiczną w Zamościu przy projekcie „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo…” realizowanym w ramach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach inicjatywy, w siedzibie Biblioteki przy ul. Sienkiewicza 5 odbyła się sesja naukowa, gra miejska i konkurs plastyczny. W Galerii BipeArt otwarto wystawę pt. „Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni i źle”, na której zaprezentowano plakaty, afisze i dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu. 28 listopada odbyło się podsumowanie przedsięwzięcia, w ramach którego wręczono nagrody zwycięzcom konkursów oraz podsumowano projekt. Dyrektor Archiwum, Jakub Żygawski, wygłosił referat na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Zamościa przed stu laty.

II LO konferencja
Archiwum Państwowe w Zamościu było jednym ze współorganizatorów uroczystości podsumowującej projekt szkolny „Wolna i Niepodległa” organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 23 listopada w siedzibie Liceum odbyła się uroczystość słowno-muzyczna oraz sesja naukowa. W panelu sesji referat na temat sytuacji przestrzenno-gospodarczej Zamościa w latach 1918-1920 wygłosił dyrektor Archiwum, Jakub Żygawski.

W licealnej Galerii Wieszak otwarto wystawę „Niepodległa – kontekst zamojski”, na której wyeksponowano m. in. 34 afisze i plakaty z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu dotyczące okresu kształtowania państwowości polskiej po odzyskaniu niepodległości. Wystawę można oglądać w siedzibie szkoły przy ul. Partyzantów 68 do końca 2018 roku.

Fotografia - materiał nadesłany.