kart zam
Dzięki wsparciu finansowemu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
, ukazała się nakładem Archiwum Państwowego w Zamościu publikacja Kartograficzne zamostiana. Monografia naukowa autorstwa dra hab. Wojciecha Przegona, prof. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Jakuba Żygawskiego, dyrektora Archiwum, jest wydawnictwem okolicznościowym upamiętniającym przypadające na rok 2018 dwa ważne wydarzenia. Pierwszym jest rocznica stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Drugim wydarzeniem, istotnym z regionalnego punktu widzenia, jest upamiętnienie 440 rocznicy podpisania między Janem Zamoyskim a Bernardo Morando umowy (1 lipca 1578 r.) na budowę nowej siedziby rodowej, która ewaluowała następnie o plan budowy nowego miasta. Zamość określany w literaturze pięknej oraz specjalistycznej w dziedzinie urbanistyki i architektury jako: „perła Renesansu”, „Padwa północy”, „miasto arkad” czy „miasto idealne”, poszczycić się może bogatym zasobem kartograficznym. Dawne plany Zamościa stanowią bez wątpienia element polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Dla uczytelnienia charakterystyki kartograficznych materiałów źródłowych na łamach publikacji zastosowano rok 1918 jako granicę kończącą epokę historycznych opracowań kartograficznych, a jednocześnie rozpoczynającą epokę opracowań współczesnych. Zebrane materiały i opisy są wynikiem wieloletnich badań Autorów nad dawnymi opracowaniami kartograficznymi. Reprezentatywna grupa 85 najciekawszych merytorycznie i tematycznie planów Zamościa została pozyskana z zasobu 7 archiwów, 5 bibliotek, 2 muzeów krajowych i zagranicznych oraz prywatnych kolekcji.


W piątek 20 lipca b.r. gościliśmy Pana Andrew Klukowskiego, wnuka dra Zygmunta Klukowskiego - postaci znanej, cenionej i bardzo zasłużonej dla historii Zamojszczyzny. Pan Andrew Klukowski podczas pobytu w Zamościu odwiedził również Archiwum w celu zapoznania się z dokumentami dra Klukowskiego przechowywanymi w naszym zasobie. Gościowi towarzyszył Pan Dariusz Górny, inicjator i organizator przyjazdu Pana Andrew Klukowskiego do Polski.


W piątek 15 czerwca Archiwum Państwowe w Zamościu zorganizowało Dzień Otwarty pod hasłem Niepodległość 1918-2018 w dokumencie archiwalnym. Ekspozycja odbyła się w siedzibie Archiwum, przy ul. Hrubieszowskiej 69A. Podstawę prezentacji stanowiły materiały archiwalne z terenu Zamojszczyzny, z lat 1917-1921, bezpośrednio związane z tworzeniem i funkcjonowaniem niepodległego Państwa Polskiego. 

Drugim wątkiem prezentacji były dokumenty z okresu II Rzeczypospolitej obrazujące inicjatywy społeczne, kulturalne, naukowe oraz gospodarcze podejmowane na Zamojszczyźnie w latach 1915-1939. Tradycyjnie przedstawiono najstarsze i najciekawsze materiały z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu. W czytelni udostępniono również zdigitalizowany zasób archiwalny, m. in. zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych, zbiór fotografii oraz akta metrykalne prezentowane na stronie www.szukajwarchiwach.pl . Udzielano również informacji dotyczących korzystania z zasobu archiwalnego i udzielnano instruktarzu prowadzenia badań genealogicznych oraz poszukiwań archiwalnych.

Ekspozycję przygotowali oraz informacji udzielali Pracownicy Archiwum: Lucyna Wyszyńska, Bogumiła Mielnicka, Agata Pysiewicz, Edyta Lepa oraz Marek Kaszuba.

W roku bieżącym podczas Dnia Otwartego Archiwum gościło ok. 100 osób, m. in. młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu. 


Szanowni Państwo!

W związku z przygotowaniami Dnia Otwartego w siedzibie Archiwum Państwowego w Zamościu (15 czerwca) uprzejmie informujemy, że w dniach 14 i 15 czerwca czytelnia będzie nieczynna.

Przepraszamy za niedogodności.

MDA 2018 plakat
Z okazji przypadającego 9 czerwca Międzynarodowego Dnia Archiwów organizujemy dla Państwa w piątek 15 czerwca na Dzień Otwarty w siedzibie Archiwum Państwowego w Zamościu. W bieżącym roku jubileuszowym przewodnim tematem będzie "Niepodległość 1918-2018 w dokumencie archiwalnym". Przedstawimy najciekawsze dokumenty z obszaru Zamojszczyzny związane z okresem odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie możliwość zwiedzenia naszej siedziby, zapoznania się z zakresem działalności Archiwum i uzyskania pomocy przy poszukiwaniach archiwalnych. Zapraszamy również szkoły: dzieci i młodzież na krótką lekcję historii - w sam raz przed wakacjami. 15 czerwca w siedzibie Archiwum będą Państwo mogli obejrzeć: