SP2 dypl
Archiwum Państwowe w Zamościu czynnie włączyło się w obchody 100-lecia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu. W dniach 10-11 maja b.r. odbyły się w Zamościu główne uroczystości jubileuszowe, podczas których upamiętniono wzniosłe chwile w dziejach szkoły oraz wspominano nauczycieli i absolwentów szkoły. Obchody jubileuszu 100-lecia „dwójki” uświetniły również dokumenty archiwalne oraz fotografie z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu udostępnione na wystawę przedstawiającą dzieje Szkoły Podstawowej nr 2.

Dziękując za wyróżnienie Szanownej Jubilatce, Dyrekcji i Nauczycielom życzymy kolejnych 100 lat sukcesów na polu edukacji i kształcenia młodzieży, natomiast Uczniom – dumy i radości, że mogą pobierać naukę w murach tak znakomitej szkoły.


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że związku z planowanymi na okres letni pracami remontowymi w siedzibie Archiwum Państwowego w Zamościu pojawią się trudności w korzystaniu z czytelni. Będziemy się starać zorganizować prace remontowe tak, aby odczuwali Państwo jak najmniejszy dyskomfort w dostępności do zasobu archiwalnego. Wszelkie informacje o utrudnieniach oraz okresowych zamknięciach czytelni zostaną podane do Państwa wiadomości odpowiednio wcześniej na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebook.

AZ 2016 2017
Z małym opóźnieniem ukazał się XV tom "Archiwariusza Zamojskiego" za lata 2016 i 2017. Na łamach czasopisma witamy Państwa tekstem dra Jacka Feduszki poświęconym pomocy Zamościa dla Węgier w 1956 roku. Po dwa teksty przygotowali nasi stali współpracownicy. Zbigniew Stankiewicz przeniesie nas do XIX-wiecznej twierdzy Zamość, natomiast dr Janusz Panasiewicz przeanalizował hipotekę powiatu hrubieszowskiego i wspomina nie tak odległe czasy budowy kolejowej magistrali LHS. Przedstawiamy również teksty źródłowe poświęcone obrazowi Rafała Hadziewicza oraz parcelacji obszaru Plant w Zamościu. Wśród autorów – debiutantów powitajmy Ewelinę Nawrocką, która zaprezentowała tekst o lotniskach na Zamojszczyźnie w okresie II wojny światowej. Na koniec mamy dla Państwa kalendarium wydarzeń z okresu 2016-2017.

Tom XV "Archiwariusza Zamojskiego" można od 27 kwietnia nabyć w siedzibie Archiwum Państwowego w Zamościu, przy ul. Hrubieszowskiej 69A.

Arsenal wielka wojna1
Zapraszamy Państwa na wystawę "Wielka Wojna - polskie drogi do Niepodległości", której otwarcie miało miejsce w sobotę 28 kwietnia b.r. w siedzibie Muzeum Fortyfikacji i Broni "Arsenał" przy ul. Zamkowej 2 w Zamościu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Muzeum Zamojskie w Zamościu przy współpracy z Archiwum Państwowym w Zamościu i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Na ekspozycji wystawiono m. in. kopie afiszów, plakatów i fotografii z naszego zasobu. W listopadzie b.r. będzie można oglądać na wystawie oryginalne materiały archiwalne. Ekspozycja będzie czynna do 31 grudnia 2018 roku.

szukajwarchiwach logo 300x122
Szanowni Państwo!

W ramach wiosennej aktualizacji na portalu szukajwarchiwach.pl znalazły się nowe skany z 113 zespołów akt stanu cywilnego z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu. Szczegółowy spis zespołów znajdą Państwo na stronach 8-14 zestawienia tabelarycznego zamieszczonego przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zapraszamy do korzystania z serwisu szukajwarchiwach.pl