Archiwum Państwowe w Zamościu było jednym z trzech organizatorów interdyscyplinarnej konferencji "Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków - przeszłość i teraźniejszość", która odbyła się w sobotę 25 czerwca w Zamościu.

Współorganizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Hetmana Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Zamościu. Obrady odbyły się w Auli F Collegium Novum WSH-E przy ul. Koszary 54. Na konferencji przedstawiono osiem referatów poruszających temat dziedzitwa kulturowego Polaków w ujęciu ogólnym i regionalnym z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Wśród referujących byli m. in. prof. dr hab. Jan Jachymek (PWSZ w Zamościu, LTN-K) oraz dr Andrzej Przegaliński (Instytut Historii UMCS w Lublinie). Z Archiwum Państwowego w Zamościu referaty wygłosili: mgr Jakub Żygawski i moderująca obrady dr Magdalena Kuranc-Szymczak. Konferencję poprowadził dr Jan Waszczyński - Rektor WSH-E w Zamościu. Mamy nadzieję, że konferencja zapoczątkuje przy czynnym udziale Archiwum Państwowego w Zamościu cykl spotkań naukowych dotyczących szeroko pojętej problematyki socjologiczno-historycznej regionu zamojskiego.


Archiwum Państwowe w Zamościu zostało jednym z partnerów konferencji regionalnej„Ziemiaństwo krasnostawskie w I połowie XX wieku”, która odbyła się w piątek 17 czerwca 2016 roku w Krasnymstawie.

Organizatorem konferencji był: Krasnostawski Dom Kultury, natomiast partnerami: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Hetmana Jana Zamoyskiego z siedzibą w ZamościuLudowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Zamościu, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Miejska Biblioteka w Krasnymstawie i Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Obrady odbyły się w Sali Widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury. Na konferencji przedstawiono referaty dotyczące historii ziemiaństwa krasnostawskiego i chełmskiego. Wśród referujących byli: dr Andrzej Przegaliński z referatem – „Z rozważań nad ziemiaństwem krasnostawskim na przełomie XIX i XX wieku”, dr Magdalena Kuranc-Szymczak – „Wspomnień czar- historia pewnej rodziny”, na przykładzie rodziny Poletyłów z Wojsławic starała się przybliżyć tematykę archiwów rodzinnych i zarazić ideą tworzenia archiwum rodzinnego, mgr Artur Borzęcki, który wystąpił z tematem „ Inwigilacja ziemiaństwa przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego” i dr Ryszard Maleszyk, który w ciekawy sposób opowiedział o „ Rodzinie Smorczewskich”. W obradach głos zabrali m. in. prof. dr hab. Jan Jachymek (PWSZ w Zamościu, LTN-K) i Damian Kozyrski Dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury, który jednocześnie pełnił funkcję gospodarza. Dodatkową atrakcją dla zebranych były uroczystości związane z zakończeniem roku 2015/2016 Lubelskiego Uniwersytetu III Wieku filia w Krasnymstawie. Mamy nadzieję, że konferencja zachęci do współpracy również innych przedstawicieli kultury, sztuki i oświaty z obszaru działalności Archiwum Państwowego w Zamościu.

Z okazji świętowania 9 czerwca - Międzynarodowego Dnia Archiwów, zorganizowaliśmy 16 czerwca wystawę najciekawszych zbiorów archiwalnych. Tym razem tematem przewodnim była zachęta młodzieży oraz mieszkańców regionu do kolekcjonowania przedmiotów oraz pamiątek rodzinnych.

Ekspozycja odbyła się dzięki uprzejmości Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Hetmana Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, która udostępniła Archiwum aulę w gmachu Collegium Novum przy ul. Koszary 54. Zaprezentowane zostały ciekawe materiały archiwalne, m. in. fotografie rodzinne, dokumenty, afisze i plakaty, proporce, sztandary oraz inne artefakty. Razem z wystawą eksponowano również również kolekcje numizmatów, znaczków pocztowych oraz innych interesujących przedmiotów zbieranych przez osoby współpracujące stale z Archiwum Państwowym w Zamościu.

W poniedziałek 6 czerwca oraz w środę 8 czerwca odbyły się współorganizowane przez Archiwum Państwowe w Zamościu okolicznościowe imprezy skierowane do najmłodszych odbiorców - dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Razem z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną im. Hetmana Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu oraz oddziałem Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego zostały zorganizowane dwie wystawy: "Zaczarowany Świat Dziecka" oraz "Ochrona Ludzkiego Życia". Na pierwszej ekspozycji wystawiono archiwalia w postaci dokumentów, plakatów, afiszów, fotografii oraz artefaktów związanych z dziećmi oraz dotyczączących okresu dzieciństwa. Oprócz eksponatów kojarzących się jednoznacznie z działalnością Archiwum zaprezentowano również wystawę prac rękodzieła oraz zabawek. Wystawa "Ochrona Ludzkiego Życia" ukazywała dzieciom i młodzieży w oparciu o plakaty i dokumenty archiwalne z lat 50. - 70. XX w. działania propagujące ochronę zdrowia, badania oraz higienę. Obie ekspozycje odbyły się w  Collegium Novum WSH-E przy ul. Koszary 54 i cieszyły się dużą popularnością wśród najmłodszych.

W środę 8 czerwca w Przedszkolu Miejskim nr 14 przy ul. Olchowej 11 Archiwum Państwowe w Zamościu gościło w ramach otwartej imprezy "Piknik 2016". Zaprezentowano na banerach najciekawsze fotografie i artefakty z zasobu archiwalnego mające związek z dziećmi oraz dokumenty dotyczące historii miasta. Oprócz wystawy były zabawy, konkursy sprawnościowe, a nawet ekspozycja replik historycznej broni i ubiorów wojskowych. W imprezie wzięły czynny udział przedszkolaki oraz ich rodzice, dziadkowie i krewni.

 

W związku z przypadającymi na rok bieżący jubileuszem 100-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu Archiwum Państwowe podjęło współpracę ze szkołą przy organizacji uroczystości.

17 maja w siedzibie Liceum przy ul. Partyzantów 68 otwarto wernisaż poświęcony Urszuli Kozioł – poetce, pisarce, felietonistce i absolwentce szkoły. Pani Urszula jest również córką Hipolita Kozioła – organizatora i zarazem pierwszego kierownika Archiwum w Zamościu. Na wystawie zaprezentowano dokumenty oraz fotografie z zasobu naszej instytucji.

W poniedziałek 6 maja o godzinie 16:00 w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu rozpocznie się wernisaż wystawy "Początki" wpisującej się w cykl imprez jubileuszowych 100-lecia II Liceum Ogólnokształcącego. Ekspozycję tworzą dawne fotografie obrazujące początki funkcjonowania szkoły oraz jej historię. Organizatorami wystawy są Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne, II L.O. oraz CKF „Stylowy”. Wystawę można oglądać do końca czerwca w siedzibie CKF przy ul. Odrodzenia 9.